71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Membrany typ FB 102
 

Opis:

Membrana napowietrzająca FB 102 wykonana jest ze specjalnie perforowanego materiału ze zwiększoną odpornością na działanie chemikaliów. Membrana FB 102 tworzy „rękaw” dla rury podtrzymującej. Rozprowadza nawiewane powietrze i uwalnia je w sposób ciągły przez drobne otwory prosto do wody.

Wykorzystanie:

Membrana napowietrzająca FB 102 jest składnikiem elementu napowietrzania drobnopęcherzykowego z rurą nośną o średnicy 50 mm, który jest wykorzystywany do:
          – napowietrzania wody w zbiorniku napowietrzania w oczyszczalni ścieków.
          – napowietrzania zbiorników hodowlanych ryb, stawów i potoków.
          – mieszania roztworów nieagresywnych.

Warunki wykorzystania systemu w oczyszczalniach ścieków:

Membrana napowietrzająca FB 102 przeznaczona jest do napowietrzania lokalnego (miejskiego) ścieków, zawierających tylko taką część wody przemysłowej, w której właściwości ścieków spełniają limity określone przez odpowiednie warunki odprowadzania ścieków do sieci publicznej.
Każdy inny sposób wykorzystania membran jest możliwy tylko za zgodą producenta.

Instalacja:

Podczas montażu i instalacji elementów napowietrzających, które zawierają membranę napowietrzającą FB 102, konieczne jest:
          – zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić membrany napowietrzającej FB 102 (przez  przebicie, ścieranie)
          –  nie wystawiać membrany na bezpośrednie działanie światła słonecznego
          –  nie przeprowadzać montażu w temperaturze poniżej 5°C
          –  wykonać montaż z niebieskim paskiem na górze
        –  upewnić się, że następująca instalacja elementów napowietrzających membrany napowietrzające FB 102 nie styka się z dnem zbiornika lub innymi jego częściami.

 

Dane techniczne:  
Grubość ściany: 0,5 mm
Szerokość: 102 mm
Wewnętrzna średnica membrany: 65 mm
               Dane operacyjne:  
Temperatura pracy (t):  0-45 ⁰C
Transportowane medium:  powietrze
Najwyższe dopuszczalne ciśnienie (p): 100 kPa
Zalecany przepływ:  2-5 m3/m.h
Maksymalny przepływ:  10 m3/m.h
Spadek ciśnienia w zależności od natężenia przepływu i wieku membrany: 3-5 kPa
Żywotność membrany napowietrzającej:  max. 12 lat

 

Uwaga:

Żywotność membrany napowietrzającej FB 102 zależy od agresywności środowiska chemicznego, w którym jest zainstalowana. Z tego powodu, w przypadku innego zastosowania niż wymienione w tej instrukcji, zaleca się określenie trwałości i / lub przydatności stosowania  membrany napowietrzającej FB 102 przez wykonanie testów.

Konserwacja:

Membrana napowietrzająca FB 102 nie wymaga konserwacji przy jej normalnym użytkowaniu. Konserwacja jest wymagana tylko wtedy, gdy membranę stosuje się w wodzie, która musi być mechanicznie i chemicznie oczyszczana.

Transport i przechowywanie:

Opakowana membrana napowietrzająca FB 102 może być przewożona w pojazdach krytych i suchych w temperaturze od +5 do +45 °C i przy względnej wilgotności do 75%. Warunki te muszą być spełnione podczas załadunku i rozładunku urządzenia.

Zapakowana membrana napowietrzająca może być przechowywana w pomieszczeniach o temperaturze od 5 do +45 °C i przy wilgotności względnej powietrza do 75%.

Pomieszczenia muszą być wolne od substancji toksycznych i korozyjnych.

Membranę napowietrzającą FB 102 należy chronić przed promieniowaniem UV.

Mechanicznemu uszkodzeniu membrany napowietrzającej FB 102 należy zapobiegać podczas jego przechowywania i przekazywania.

Membrana napowietrzająca FB 102 nie może być przechowywana dłużej niż 1 rok.

Utylizacja:

Zużyte membrany napowietrzające FB 102 należy utylizować zgodnie z ustawą nr 185/2001 Coll.  z późniejszymi zmianami.

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl