71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT
71 363 18 59 | blowtech@blowtech.com.pl | KONTAKT

Prasa odwadniająca VX-GORO, w naszej ofercie, jest najmniejszą prasą taśmową, zarówno pod względem wydajności jak i rozmiarów. Prasy te, skierowane są głównie do małych oczyszczalni ścieków o zakresie przepustowości od 150 do 500 m3 ścieków na dobę.

Prasy taśmowe.

W prasie odwadniającej typu VX-GORO, rolę zagęszczacza taśmowego pełni siatka filtracyjna i to właśnie na górną siatkę podawany jest osad. Po zakończeniu drogi przez strefę grawitacyjnego odwadniania, zagęszczony już osad z najwyższej siatki, przewracany jest i spada na niższą siatkę, co dynamizuje proces odwadniania w górnej części placka osadowego.  

Proces ten, pozwala odwadniać niezwykle uwodnione i niejednorodne osady.

Media, niezbędne do prawidłowego działania prasy odwadniającej typu VX-GORO, które należy dostarczyć to:

 • woda w celu płukania taśmy filtracyjnej. Aby zaoszczędzić czystą wodę, możliwe jest osadzenie prasy na specjalnym zbiorniku filtracyjnym (VX-AN). Zbiornik ten, pozwala na oszczędne płukanie siatek filtratem.
 • sprężone powietrze – ok. 0,5 m3/godz. 0,60 MPa,
 • napięcie elektryczne 3/N/PE/AC, 400/230V, 50 Hz, TN-S, moc zainstalowana prasy 2,25 kW;

Z racji, że prasa taśmowa odwadniająca typu VX-GORO posiada dwie taśmy filtracyjne, które wykonane są z poliestru, bieżąca prędkość ruchu zamontowanych sitek filtracyjnych dokonywana jest płynnie poprzez przemiennik częstotliwości. Aby proces ten przebiegał płynnie, niezbędny jest roztwór flokulanta do flokulacji osadów i szlamów, podawanych na prasę.

Najważniejsze zalety pras VX-GORO:

 • Bardzo niskie koszty użytkowania
 • Nieprzerwany proces odwadniania osadów
 • Łatwa regulacja
 • Niewielkie rozmiary prasy
 • Dzięki bezobsługowym łożyskom ślizgowym, zminimalizowana została czynność obsługi i konserwacji
 • Możliwe jest dokonywanie dalszych czynności obróbki placka osadowego, takich jak składowanie placka w dowolnym pojemniku, czy też higienizacja osadów i szlamów.  
 

Prasa taśmowa typu VX-GORO

 

Urządzenia przewoźne:

Możliwe jest, aby prasy taśmowe typu VX-GORO wraz z pozostałymi urządzeniami linii technologicznej, zostały zamontowane na przyczepie. Dzięki temu prasa staje się bardzo wygodna w użytkowaniu, a przede wszystkim staje się mobilna. Aby występowała możliwość mycia siatek filtracyjnych, nie wymagane jest posiadanie zewnętrznego źródła wody. W tym celu wykorzystać można specjalnie zaprojektowany zbiornik wody płuczącej VX-AN.  

Takie rozwiązanie pozwala na znaczne obniżenie kosztów eksploatacyjnych oraz zapobiega nadwyżce wody dostarczanej do oczyszczalni.

Przewoźna prasa VX-GORO zaprojektowana jest tak, aby możliwe było bardzo szybkie uruchomienie urządzenia do ruchu. W tym celu wykorzystuje się specjalne przyłącza, które zakończone są złączkami. Dzięki zamontowanemu na głównej tablicy rozdzielczej gniazdku, w prosty sposób można podłączyć energię elektryczną (standardowe gniazdo prądu trójfazowego 32 A). Placek osadowy odprowadzany jest dzięki, wysuwanemu na czas pracy, wolnobieżnemu przenośnikowi taśmowemu.

Warunki, które należy spełniać aby wyposażyć stanowisko odwadniania:

 • Posiadanie zbiornika osadu z mieszadłem, czyli miejsce magazynowe osadu przed właściwym procesem odwaniania.
 • Posiadanie utwardzonej powierzchni w rozmiarze około 5,5 m X 3 m, w celu ustawienia maszyny na czas jej pracy.
 • Posiadanie przyłącza wody pitnej w celu przygotowania roztworu polielektrolitu – w granicach 0,5 m3/godzinę
 • Posiadanie przyłącza energii elektrycznej 3/N/PE/AC, 400/230V, 50Hz, TN-S, 12,0 kW;
 • Posiadanie urządzenia do transportu placków osadowych
 • Posiadanie odprowadzania filtratu z urządzenia

 

Oznaczenie prasy
Wymiary prasy w metrach
(dł. x szer. x wys.)
Ciężar w
kg
Szerokość
taśmy
filtracyjnej
w metrach
 Orientacyjna wydajność prasy
kg suchej masy/godz.
m3/godz. 
przy 4% wstpnym zagęszczeniu
 
VX-GORO 6V 3,20 x 1,40 x 1,85 950 0,60 20-120 0,5 – 3,0
VX-GORO 8V 3,20 x 1,60 x 1,85 1100 0,80 30-200 0,8 – 5,0
VX-GORO 10V 3,20 x 1,80 x 1,85 1250 1,00 40-280 1,0 – 7,0
VX-GORO 12V 3,20 x 2,00 x 1,85 1350 1,20 50-344 1,2 – 8,6

 

 

Zależność suchej masy od udziału substancji organicznych w osadzie.

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl

BlowTech Sp. z o o.

Muchoborska 14
54-424 Wrocław
tel. 71 363 18 59
blowtech@blowtech.com.pl